Fundacja Barka

O nas

KRS: 0000333221 NIP: 6282217250 REGON: 120976047 Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy o/ Babice: 27 8444 0008 0000 0102 7196 0001 Działalność nieodpłatna fundacji 1.Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych między innymi, ochrona zdrowia poprzez uświadomienie młodzieży i dorosłym zalet zdrowego trybu życia ( szkodliwość palenia tytoniu ,zażywania narkotyków oraz picia alkoholu). 2.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. 3.Organizowanie wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki i okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturowym. 4.Organizowanie wyjazdów edukacyjno- turystycznych dla młodzieży szkolnej połączonych z porządkowaniem otoczenia zabytków oraz ( w miarę możliwości) ich zabezpieczenie. 5.Przygotowywanie publikacji prasowych, książkowych i multimedialnych. 6.Nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i osobami fizycznymi - zarówno w kraju jak i za granicą - w celu wspólnej realizacji celów statutowych.


Dane Fundacji

Adres: Nadwiślańska 32 32-551 Mętków

Tel: +48.505709587

NIP: 6282217250


Lokalizacja